Elephant love 🐘

Kada sam tek nabavila ovaj pečat, nisam mogla ni da naslutim koliko će čestitke sa ovim slonićem u glavnoj ulozi postati popularne! Doduše, mogla sam da prepoznam "znake" jer su ga prijatelji najčešće tražili, u vreme kad još uvek nisam zvanično započela sa svim ovim online zezanjem 😀 Ova je čestitka stara bar dve godine,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑