Warm holiday wishes ✨

Mala pauza u objavama jer sam otkrila prelepe pečate od divne Jane's doodles - moje takoreći komšinice iz susedne Hrvatske koja ih dizajnira 😍 I naravno, brdo pečata je moralo biti ppručeno sad i odmah (mesec dana ranije doduše, ali bože moj). I kada su konačno stigli, neki su odmah morali biti isprobani. Ništa manje... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑